Begeleiding kind

Ieder rouwproces is uniek

Wil jij dat je kind

  • hulp krijgt bij verlies en verdriet?
  • leert omgaan met al die emoties?
  • leert dat het oké is om zijn verdriet te tonen?
  • het verlies kan verweven in zijn leven en hier niet op latere leeftijd tegenaan loopt?

Het is belangrijk dat je kind op de juiste plaats zit en dat er een klik is met mij als begeleider.

Daarom maken we eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek (30 min, dit kan ook telefonisch).
Daarna volgt een intakegesprek met ouders (zonder kind), waarin we bespreken wat voor jullie noden zijn voor de begeleiding van jullie kind.

Vervolgens plannen we een aantal begeleidingsmomenten van 45 minuten.

Via mail houd ik jullie als ouder op de hoogte van het proces van jullie kind. Na deze begeleidingsmomenten vindt een (tussen)evaluatie plaats met ouder(s), waarin we bekijken hoe het nu gaat met je kind en jullie gezin.

Ik vertel wat ik van je kind mag vertellen en geef tips en adviezen voor het ondersteunen van je kind met dit verlies.

Meestal wordt het traject hier afgesloten, soms besluiten we samen dat het voor het kind goed is om nog enkele sessies te volgen.

Begeleiding volwassene

Welkom met alles wat er is

Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal verteld én gehoord kan worden.

Ze dragen een rugzak met zich mee die zowel gevuld is met (verlies)ervaringen als herinneringen maar ook met diep weggestopte schatten.

Om het leven weer te kunnen omarmen, is het nodig de inhoud van de rugzak uit te pakken en opnieuw te bekijken.

Zo kunnen we thuiskomen in het Land van Rouw.

Kennismakingsgesprek

gratis (30min)

Tijdens dit gesprek kijken we of er een klik is en kijken we of ik de juiste persoon ben voor jouw begeleiding.

Individuele begeleiding

€60 / sessie (1u)

Tijdens de route loop ik naast je, ik sta met je stil en kijk met je mee.